اجرای پروژه های صنعتی و تحقیقاتی

مرکز تحقیقات مهندسی و علم مواد با دارا بودن تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین برخورداری از سابقه درخشان اعضاء در اجرای پروژه های صنعتی سطح کشور، آماده ارائه خدمات اجرای کامل پروژه های تحقیقاتی در مقیاس پایلوت، نیمه صنعتی و صنعتی می باشد...

خدمات آزمایشگاهی پروژه های دانشجویی

با توجه به وجود امکانات تحقیقاتی و آزمایشگاهی مناسب در مرکز تحقیقات مهندسی و علم مواد، امکان ارائه خدمات آزمایشگاهی در راستای پیشبرد پروژه های تحقیقاتی دانشجویی در تمامی مقاطع تحصیلی وجود دارد،..

مرکز تحقیقاتی مهندسی و علم مواد

این مرکز در راستای ارائه خدمات مهندسی و ساخت و سنتز قطعات با تکنولوژی بالای مهندسی و همچنین استفاده از ابزارهای پيشرفته سنجش مواد برای ارائه سرویس به پروژه های صنعتی و در وهله بعد پروژه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری...

خواندنی ها

طیف فوتوالکترون اشعه ایکس (XPS( X-ray Photoelectron Spectroscop)

XPS یکی از آنالیزهایی که براساس برهمکنش بین پرتوی ایکس و نمونه شکل گرفته است.

بیو سنسورها

بیوسنسورها

مقدمه ای بر کامپوزیت ها

مقدمه ای بر کامپوزیت ها

آلیاژهای حافظه دار

آلیاژهای حافظه دار

طیف‌سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF

طیف‌سنجی فلورسانس اشعه ایکس XRF

مطالب مهم

ارائه پروپوزال پیشنهادی طرح های تحقیقاتی دانشجوئی و صنعتی

با توجه به سابقه تحقیقاتی و علمی اعضای مرکز تحقیقات مهندسی و علم مواد و همچنین توان علمی، تجهیزاتی و آزمایشگاهی مرکز،..

ادامه مطلب

پروژه های انجام شده

در این صفحه تعدادی از طرح های تحقیقاتی انجام شده و تکمیل شده توسط مرکز تحقیقات مهندسی و علم مواد جهت اطلاع مراجعه کنندگان محترم اورده شده است...

ادامه مطلب